O klubu

Možnost izposoje rabljene hokejske opreme

Spoštovani starši in igralci   V skladišču kluba se je nabralo nekaj kosov rabljene hokejske opreme. Hkrati so posamezni starši ter igralci že izrazili pripravljenost, da lastno rabljeno hokejsko opremo, ki jo več ne potrebujejo prepustijo v uporabo naslednikom. Zato smo se v klubu odločili, da organiziramo izposojo rabljene hokejske opreme. Starše in igralce tako …

View page »

Osebna izkaznica

View page »

Vizija

članom omogočiti pogoje in ustvariti okolje za doživljanje vseh radosti, ki jih prinaša hokej preko športa skrbeti za celovito izgradnjo osebnosti vsakega člana tako na športnem, kot ostalih področjih (zdravje, šolanje itd.) preko načel fair play-a si prizadevamo, pri članih vzpostaviti primeren odnos do lastnega zdravja, soigralcev, trenerja in vseh udeležencev v športu z znanjem …

View page »

Poslanstvo

delovanje in razvijanje hokejske šole (količinski in kakovosten nabor igralcev in kar najbolj optimalen športni in hokejski razvoj vsakega od njih) postopna kakovostna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski hokej izogibanje »prezgodnji« specializaciji in doseganje visokih tekmovalnih ciljev tako na državni kakor tudi na mednarodni ravni prizadevanje za visoko strokovno raven dela (ustrezno …

View page »

Statut kluba

PDF dokument: Statut HK Olimpija     Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-UPB2) je kupščina Hokejskega kluba Olimpija, dne 12.09.2013 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah statuta ter sprejela     S T A T U T   HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA    TEMELJNE DOLOČBE:  1. člen   (1) Hokejski klub …

View page »

Člani kluba

Kaj pomeni biti član kluba HK Olimpija? Članstvo kluba HK Olimpija ni vezano na treniranje v selekcijah kluba. Klub HK Olimpija organizira in strokovno vodi dejavnosti vseh selekcijah. Člani kluba pa sodulujejo pri organizaciji kluba. Lahko sodelujejo pri imenovanju članov vodstva, lahko tudi kandidirajo za člane vodstva, obveščeni so delu kluba, sodelujejo pri pripravi načrtov …

View page »

Vodstvo kluba

Predsednik: Miha Butara Upravni odbor: Tomaž Vnuk, direktor kluba Simona Remih, članica Damjan Režek, član Dušan Lepša, član Vladimir Ban, član Matjaž Ferkov, član Nadzorni odbor: Aleš Gerkman, Andrej Turk Uroš Cerjak Disciplinska komisija: Aleš Modic Jani Zupan Amir Hatič

View page »

Vadnina, Članarina ter izposoja rabljene hokejske opreme

  Vadnina: mesečna vadnina znaša 72,00 Eurov in se plačuje 12 mesecev v letu. Vadnina vključuje sodelovanje pri vseh treningih (praviloma 2-3 treningi tedensko na ledu, ter vsaj 1 dodaten trening “na suhem” – praviloma v telovadnici osnovne šole v Spodnji Šiški). Vadnina se ne plačuje za prvi tekoči mesec vpisa, ki se smatra kot …

View page »

Kodeks in pravila obnašanja

Spoštovani starši igralk in igralcev, V klubu smo vam hvaležni za ves vaš trud, zavzetost in podporo, ki jo nudite vašim otrokom pri igranju hokeja. Brez vas vsekakor klub ne bi mogel biti takšen kot je. Naša naloga v klubu je, da otroke vpeljemo v svet športa, hokeja in nenazadnje življenja in to na način, …

View page »

Naši igralci v drugih klubih

Hokejski klub Olimpija v takšno obliki, kot je danes, obstaja uradno od leta 2004. Že pred tem je mladinski hokej znotraj različnih imen in organizacij kluba Olimpije deloval in se razvijal. Tekom vseh teh let je skozi hokejsko šolo Olimpije prešlo mnogo hokejistov, med katerimi ni bilo malo takšnih z uspešno, odmevno in dolgo hokejsko kariero. …

View page »

Zgodovina

HOKEJSKI KLUB OLIMPIJA  je bil ustanovljen 21.6.2004 kot Športno društvo hokejske selekcije Olimpija, v letu 2009 pa se je, zaradi prepoznavnosti in smiselne skrajšave imena, preimenoval v Hokejski klub Olimpija. HK Olimpija je od svoje ustanovitve član Hokejske zveze Slovenije. Od ustanovitve smo v klubu vzgajali mlade športnike  – hokejiste. Strokovno vodstvo Hokejskega kluba Olimpija …

View page »

Pool

                  

View page »

Translate »