skip to Main Content
Upoštevanje PCT in podobnih pravil pri izvedbi tekmovanj in treningov
Za tekmovanja in treniranja vseh mlajših selekcij je potrebno upoštevati vsa navodila trenerjev, panožne zveze, NIJZ in odloke vlade RS.
Za tekmovanja v tujini  je potrebno upoštevati navodila o prehajanju meje in lokalna navodila panožnih zvez.
Mogoče vas zanima tudi
Back To Top