skip to Main Content
Sklic 3. dopisne skupščine Hokejskega Kluba Olimpija

Skladno z 21. členom Statuta HK Olimpija in zapisnikom 17. dopisne seje Upravnega odbora, Upravni odbor HK Olimpija

SKLICUJE

3. dopisno sejo skupščine HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA

ki bo potekala v času od 17. 6. do 28. 6. 2022 do 13 ure

DNEVNI RED:

1. Potrditev sprememb Statuta HK Olimpija

Skupščina je sklepčna, če je glasovala več kot polovica vseh polnoletnih članov z glasovalno pravico. Glasovanje na skupščini bo potekalo do 28. 6. 2022 do 13 ure. Prosimo vas, da glasovnice vrnete v klubsko pisarno po elektronski pošti na naslov [email protected]

HK Olimpija
Miha Butara, predsednik l.r.

Priloge:

spremembe statuta Hokejskega kluba Olimpija

čistopis Statuta hokejskega kluba Olimpija

glasovalni list

lista članov z glasovalno pravico

 

V Ljubljani, 17. 6. 2022

Mogoče vas zanima tudi
Back To Top