skip to Main Content
Sklic 17. skupščine hokejskega kluba

Skladno s sklepom Upravnega odbora  in prvim odstavkom 17. člena Statuta HK OLIMPIJA

SKLICUJEM 17. SKUPŠČINO HOKEJSKEGA KLUBA , ki bo v ­­­­­­­­­­­­­­­ torek, 11. 06. 2019 ob 17 uri

v Boljkovi sobi v Hali Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov za vodenje skupščine
 • delovno predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika
 • verifikacijska komisija
 • potrjevalci zapisnika
 • zapisnikar
 1. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje skupščine HK Olimpija
 2. Sprejem dnevnega reda skupščine

 

 1. Poročilo o delu HK Olimpija v letu 2018
 • poročilo nadzornega odbora
 • finančno poročilo
 • poročilo o delu
 • poročila trenerjev

 

 1. Potrditev višine letne članarine in mesečne vadnine.
 2. Plan dela HK Olimpija za leto 2019 oziroma sezono 2019-2020.
 3. Razno

 

HK Olimpija

Miha Butara, predsednik

 

V Ljubljani, 31. 05. 2017

OPOMBA: Skupščina  je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna večina polnoletnih članov društva s plačano članarino. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15%  polnoletnih članov društva s plačano članarino.

Listo članov z glasovalno pravico je potrdil upravni odbor kluba na 5. dopisni seji 23. 05. 2019. Gradivo za skupščino je na vpogled v klubski pisarni po predhodni najavi.

 

Mogoče vas zanima tudi
Back To Top