skip to Main Content
Sklic 16.skupščine kluba HK Olimpija – 4.9 ob 17.30

 

Skladno s sklepom Upravnega odbora  in prvim odstavkom 17. člena Statuta HK OLIMPIJA

SKLICUJEM

16. SKUPŠČINO HOKEJSKEGA KLUB , ki bo v ponedeljek, 04.09.2017, ob 17:30 uri

v Boljkovi sobi v Hali Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov za vodenje skupščine
 •  delovno predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika
 • verifikacijska komisija
 • potrjevalci zapisnika
 • zapisnikar
 1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje skupščine HK Olimpija
 2. Sprejem dnevnega reda skupščine
 3. Odstop predsednika kluba, g. Tomaža Vnuka
 4. Imenovanje novega predsednika HK Olimpija
 5. Predlog spremembe imena društva
 6. Potrditev liste organov društva (upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija)
 7. Razno

 

HK Olimpija

Tomaž Vnuk, predsednik

 

V Ljubljani, 16.08.2017

 

OPOMBA: Skupščina  je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna večina polnoletnih članov društva s plačano članarino. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15%  polnoletnih članov društva s plačano članarino.

Listo članov z glasovalno pravico je potrdil upravni odbor kluba na 3. redni seji 16.08.2017. Gradivo za skupščino je na vpogled v klubski pisarni po predhodni najavi.

Mogoče vas zanima tudi
Back To Top