skip to Main Content
Sklic 15.skupščine HK Olimpija – četrtek 15.6 ob 14:45
Skladno s sklepom Upravnega odbora  in prvim odstavkom 17. člena Statuta HK OLIMPIJA

SKLICUJEM

15. SKUPŠČINO HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA,

ki bo v četrtek, 15.06.2017, ob 14:45 uri

v Boljkovi sobi v Hali Tivoli, Celovška cesta 25 v Ljubljani

 

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev in pozdrav
 1. zvolitev organov za vodenje skupščine
 • delovno predsedstvo: predsednik in dva podpredsednika
 • verifikacijska komisija
 • potrjevalci zapisnika
 • zapisnikar

 

 1. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje skupščine HK Olimpija

 

 1. Sprejem dnevnega reda skupščine

 

 1. Poročilo o delu HK Olimpija v letu 2016
 • poročilo nadzornega odbora
 • finančno poročilo
 • poročilo o delu
 • poročila trenerjev

 

 1. Potrditev višine letne članarine in mesečne vadnine.

 

 1. Plan dela HK Olimpija za leto 2017 oziroma sezono 2017-2018.

 

 1. Razno

 

HK Olimpija

Tomaž Vnuk, predsednik

 

 

OPOMBA: Skupščina  je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna večina polnoletnih članov društva s plačano članarino. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 min. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15%  polnoletnih članov društva s plačano članarino.
Listo članov z glasovalno pravico je potrdil upravni odbor kluba na 3. redni seji 05.06.2017. Gradivo za skupščino je na vpogled v klubski pisarni po predhodni najavi.
Mogoče vas zanima tudi
Back To Top