skip to Main Content

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri HK SŽ Olimpija, v obdobju od 18. 3. 2019 do vključno zadnje tekme finala državnega prvenstva

Splošne določbe

HK SŽ Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), na domačih tekmah in na spletni strani kluba, prireja v sodelovanju s soorganizaorji nagradne igre A1 Šmartinska 134b, 1000 Ljubljana, Turistična agencija Palma, Lilekova 5, 3000 Celje in Slovenske železnice d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, nagradno igro namenjeno vsem, ki bodo fizično ali elektronsko izpolnili glasovnico za naj igralca HK SŽ Olimpija v sezoni in se bodo z vpisom svojega elektronskega naslova oz. telefonske številke strinjali, da sodelujejo v nagradni igri.

Nagradna igra poteka v času od 18. 3. 2019 do vključno zadnje tekme finala državnega prvenstva.

Organizator podeljuje naslednje nagrade:

  1. 1 x oddih na Elbi za dve osebi v organizaciji agencije Palma
  2. 2 x mobilni telefon A1 N9
  3. 3 x potovanje z vlakom na relaciji Ljubljana – Trst/letališče Trst/Videm
  4. 3 x potovanje z vlakom za dve osebi na relaciji Ljubljana – Beograd

V ta namen bo organizator izžrebal devet nagrajencev, od katerih prejme vsak po eno, v zgornjih točkah omenjeno nagrado.

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejmejo splošne pogoje sodelovanja.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je glasovanje za naj igralca HK SŽ Olimpija in posredno promocija organizatorja ter spodbujanje komunikacije z uporabniki.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki so izpolnili glasovnico ali oddaji glasovanje preko spletne strani kluba, ter so z vpisom svojega elektronskega naslova oz. telefonske številke soglašali, da sodelujejo v nagradni igri in da se njihov elektronski naslov uporabi za obveščanje o nagradi. Sodelujoči, mlajši od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati in bodo izločeni iz žreba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.

S sodelovanjem sodelujočega se šteje, da le-ta soglaša s pravili nagradne igre.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prevzame.

Način sodelovanja v nagradni igri

Vsak, ki želi sodelovati v nagradni igri mora izpolniti glasovnico in z vpisom svojega elektronskega naslova ali svoje telefonske številke soglašati, da sodeluje v nagradni igri in da se njegov elektronski naslov oz. telefonska številka uporabi za obveščanje o nagradi. Organizator bo dan po zadnji tekmi finala državnega prvesntva izvedel žrebanje, izžrebal nagrajence in jih o nagradi obvestil preko elektronske pošte oz. telefonske številke. Nagrajenec dovoljuje objavo njegovega imena in priimka na spletni strani in v socialnih omrežjih organizatorja.

Žrebanje nagrajenca ne bo javno. Žrebanje bo potekalo dan po zadnji tekmi finala državnega prvenstva ob 12.00, na sedežu HK SŽ Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana, v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz predstavnikov organizatorja nagradne igre.

Rezultat nagradne igre je dokončen. Pritožba ni mogoča.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad vsebuje:

  1. 1 x oddih na Elbi za dve osebi v organizaciji agencije Palma
  2. 2 x mobilni telefon A1 N9
  3. 3 x potovanje z vlakom na relaciji Ljubljana – Trst/letališče Trst/Videm
  4. 3 x potovanje z vlakom za dve osebi na relaciji Ljubljana – Beograd

Nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni najkasneje tri dni po žrebanju, ki bo dan po zadnji finalni tekmi državnega prvenstva ob 12.00, na e-naslov oz. na telefonsko številko, ki ga je vpisal v fizični ali e-glasovnici. Nagrajenci bodo morali v roku 8 dni organizatorju posredovati svoje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov in davčno številko. Na poslani naslov bo organizator poslal nagrado oz. dopis, s katerim bo lahko prevzel nagrado.

V kolikor organizator nagradne igre v roku 8 dni od trenutka, ko izžrebancu pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: izžrebanec izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov izžrebanca je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme od njega vseh potrebnih podatkov, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče. Nagrada je izdana na ime, zato ni prenosljiva. Menjava nagrade ni mogoča.

Varovanje osebnih podatkov

HK SŽ Olimpija se skupaj s soorganizatorji nagradne igre zavezuje spoštovati standarde varstva osebnih podatkov, določene s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679) in vsakokrat veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Upravljalec zbirke osebnih podatkov je podjetje HK SŽ Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana, matična št: 1955411000.

Kontakt pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: [email protected]

Udeleženec v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Vsak udeleženec v nagradni igri z izpolnjeno fizično ali elektronsko glasovnico (obrazcem za sodelovanje v nagradni igri) organizatorju dovoljuje hranjenje in obdelavo svojih osebnih podatkov, navedenih na obrazcu za sodelovanje v nagradni igri, za namene izvedbe nagradne igre. Udeleženec je odgovoren za pravilnost osebnih podatkov, ki jih posreduje upravljavcu.

Za zgoraj navedeni namen, t. j. za izvedbo nagradne igre, organizator uporablja naslednje podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte ali telefonsko številko. Zaradi izpolnjevanja davčnih predpisov organizator zgolj od nagrajencev v nagradni igri naknadno zahteva davčno številko, ki jo bo po uporabil zgolj v namen izvedbe te nagradne igre.

Privolitev k obdelavi lahko udeleženec v nagradni igri kadarkoli prekliče, preklic pa ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem. Privolitev udeleženec prekliče brezplačno, s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali na elektronski naslov [email protected].

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik, ki je na glasovnici (obrazcu za nagradno igro) označil željo po prejemanju e-obvestil kluba prav tako lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v tej nagradni igri za namene neposrednega trženja. In sicer po e-pošti na naslov [email protected] ali pisno na naslov organizatorja: HK SŽ Olimpija, Celovška 25, 1000 Ljubljana s pripisom: Odjava na e-novice. Upravljavec zbirke osebnih podatkov mora osebne podatke uporabnika izbrisati v 15 dneh od podane zahteve.

Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • (ne)resničnost podatkov, ki jih pošiljajo sodelujoči,
  • vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.hkolimpija.si.

Za dodatne informacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pišejo na naslov [email protected]

Pogoji sodelovanja in pravila nagradne igre so dostopna na spletni strani www.hkolimpija.si.

 

Ljubljana, 18. 3. 2019

HK SŽ Olimpija

Back To Top