↑ Return to O klubu

Poslanstvo

 • delovanje in razvijanje hokejske šole (količinski in kakovosten nabor igralcev in kar najbolj optimalen športni in hokejski razvoj vsakega od njih)
 • postopna kakovostna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski hokej
 • izogibanje »prezgodnji« specializaciji in doseganje visokih tekmovalnih ciljev tako na državni kakor tudi na mednarodni ravni
 • prizadevanje za visoko strokovno raven dela (ustrezno načrtovanje, izvedba, nadzor in ocenjevanje treningov, priprav, turnirjev, prvenstev in usklajevanje letnih programov posameznih selekcij); v smislu organizacije in vodenja dejavnosti vsake selekcije od začetnikov do tekmovalcev, ki sodelujejo v mednarodni ligi EBEL, na podlagi izkušenj in modernih usmeritev v hokeju
 • organiziranje tedenskih trenerskih sestankov z namenom reševanja tekoče problematike in sodelovanje trenerjev ter koordinacija dela med starostnimi kategorijami znotraj kluba
 • spodbujanje in omogočanje dodatnega in stalnega izobraževanja trenerjev
 • omogočanje dodatnega kvalitetnega trenažnega procesa za perspektivne športnike (dodatni termini na ledu in izven ledu)
 • povezovanje in dobro sodelovanje s profesionalnim moštvom
 • sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami, drugimi trenerji in strokovnjaki iz drugih področij (HZS, IIHF…)
 • sodelovanje s prostovoljci (pomoč na ledu, tehnična pomoč itd.) in sorodnimi društvi ter klubi doma in v mednarodnem prostoru
 • razvijanje prijateljskih odnosov med člani ob upoštevanju načel enakopravnosti ter spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol in vero
 • spoštovanje in uveljavljanje načel »fair play-a« in sodelovanje z Inštitutom za razvoj športa: Spolint-om (Sportikus-fair play) pri organizaciji turnirjev
 • kandidiranje in organiziranje velikih mednarodnih športnih prireditev in sodelovanje na športnih prireditvah
 • zagotavljanje oziroma pridobivanje potrebnih materialnih in tehničnih sredstev za uspešno delovanje vseh selekcij oz. kategorij
 • sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva uresničujejo v polni meri (Javni zavod Šport Ljubljana itd.)
 • znanstveno-raziskovalna dejavnost, v smislu organizacije in izvedbe meritev ter analiziranja in vrednotenja pridobljenih rezultatov (testiranja igralcev)
 • nenehno spremljanje igralcev, njihov izbor za reprezentančne selekcije in nadaljnja usmeritev
 • vzgoja in izobraževanje igralcev, staršev in prostovoljcev (disciplina, zdrava prehrana, samozavest, vodnik za štarše itd.)
 • spodbujanje in sprejemanje ukrepov za omogočanje optimalnega zdravja (zdravniški pregledi) in učnega uspeha igralcev v izobraževalnih ustanovah (sodelovanje z ustanovami v šolstvu, primeren status športnika)
 • razvijanje ter popularizacija hokejske igre v vseh pojavnih oblikah

 

 IN FAIR PLAY

IGRA – HOKEJ je najhitrejša in najzanimivejša ekipna igra-zabava na svetu!

ZNANJE – vse kar se izkaže za NAJBOLJŠE, to delamo, to treniramo in to smo!

SPOŠTOVANJE – smo prijatelji, spoštujemo vse udeležene in smo PROFESIONALCI!

Translate »