O klubu

Člani kluba

Kaj pomeni biti član kluba HK Olimpija? Članstvo kluba HK Olimpija ni vezano na treniranje v selekcijah kluba. Klub HK Olimpija organizira in strokovno vodi dejavnosti vseh selekcijah. Člani kluba pa sodulujejo pri organizaciji kluba. Lahko sodelujejo pri imenovanju članov vodstva, lahko tudi kandidirajo za člane vodstva, obveščeni so delu kluba, sodelujejo pri pripravi načrtov …

View page »

Osebna izkaznica

View page »

Poslanstvo

delovanje in razvijanje hokejske šole (količinski in kakovosten nabor igralcev in kar najbolj optimalen športni in hokejski razvoj vsakega od njih) postopna kakovostna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski hokej izogibanje »prezgodnji« specializaciji in doseganje visokih tekmovalnih ciljev tako na državni kakor tudi na mednarodni ravni prizadevanje za visoko strokovno raven dela (ustrezno …

View page »

Statut kluba

PDF dokument: Statut HK Olimpija     Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-UPB2) je kupščina Hokejskega kluba Olimpija, dne 12.09.2013 sprejel sklep o spremembah in dopolnitvah statuta ter sprejela     S T A T U T   HOKEJSKEGA KLUBA OLIMPIJA     TEMELJNE DOLOČBE:   člen   (1) Hokejski …

View page »

Vizija

članom omogočiti pogoje in ustvariti okolje za doživljanje vseh radosti, ki jih prinaša hokej preko športa skrbeti za celovito izgradnjo osebnosti vsakega člana tako na športnem, kot ostalih področjih (zdravje, šolanje itd.) preko načel fair play-a si prizadevamo, pri članih vzpostaviti primeren odnos do lastnega zdravja, soigralcev, trenerja in vseh udeležencev v športu z znanjem …

View page »

Vodstvo kluba

Predsednik: Tomaž Vnuk Upravni odbor: Tomaž Vnuk, predsednik Damjan Režek, član Dušan Lepša, član Vladimir Ban, član Matjaž Ferkov, član Nadzorni odbor: Aleš Gerkman, Andrej Turk Andrej Klanšek Disciplinska komisija: Aleš Modic Jani Zupan Amir Hatič

View page »